Choď na obsah Choď na menu
 


Štát, ktorý kradne deti - anketa

24. 11. 2008

Štát, ktorý kradne deti

 

Možno si (ste) už zaregistroval-i-a prípad pani Zuzany Pevnej z Malej Lodiny, matky jedenástich detí, ktorá svoje dvojtýždenné dvojičky odložila do prešovského hniezda záchrany. Býva so svojimi piatimi deťmi v malom železničiarskom domčeku pár metrov odi hlavnej slovenskej železničnej tepny, neďaleko tunela pri Margecanoch. Príbuzní do nej tlačili, že zo 6 tisíc korunami nemôže vychovávať päť detí (Ostatných päť má mimo, jedno jej zahynulo). Od úrazu jej manžela ju tlačili aj k potratu. Ale už bola vo štvrtom mesiaci. Po troch dňoch od odloženie svojich dvojičiek do hniezda záchrany ohlásila, že si chce zobrať svoje deti naspäť. Počítala s tým, že má na to lehotu 60 dní. Pôvodne vraj chcela získať čas, pokúsiť sa nájsť si prácu, vyhovujúcejšie bývanie.

Nad jej tragédiou sa zhrozili tisíce ľudí z celého Slovenska! Nemocnica, aj Úrad sociálnych vecí a rodiny v Prešove odmietajú matke, ktorá by mala svoje deti aj kojiť vydať. Požadujú od nej, aby genetickými testami dokázala vlastné materstvo!

Takýto prípad od existencie hniezd záchrany má obdobu iba v Prešove. Žiaľ, predošlý nebol medializovaný, a ani pani Zuzana o ňom nevedela. V apríli 2005 tam odložila svoje dieťa mamička, ktorú práve vyštvala svokra z ich bytu. O tri dni sa vrátila. Dokazovanie materstva trvalo prešovskému súdu 6 mesiacov! Ďaľších 6 mesiacov trvalo tomu istému súdu, kým vydal rozhodnutie o zrušení ústavnej starostlivosti jej detyí! Oproti tomu analogické prípady v Žiline, v Bratislave – Petržalke aj v Košiciach skončili oveľa šťastnejšie. Tam mamičkám vrátili ich deti bez akýchkoľvek prieťahov. Občianske združenie Šanca nechcených uvádza napr. k prípadu Tonka zo žilinského hniezda záchrany, že preto, že matka do hniezda záchrany vložila aj doklady a napísala číslo svojej občianky. Pani Zuzana Pevná však pred niekoľkými dňami nechala v hniezde záchrany aj kompletnú zdravotnú dokomentáciu svojich dvojičiek. Samozrejme, s ich skutočnými menami! V Prešove to však nestačí... Ani keď potom prišla s krstnými listami, ktoré sedeli s menami v zdravotných záznamoch predtým nechaných pri deťoch. K nerovnakému výkladu zákona o rodine vydalo OZ Šanca nechcených 21. 11. tlačovú správu. Zostavovatelia zatiaľ jediného interaktívneho zoznamu domovov pre matky s deťmi, ale aj iných azylových domov a útulkov na Slovensku k tejto veci vydali správu: Prešovské hniezdo záchrany sa stáva jedným z najnebezpečnejších miest pre deti!

V niektorých prípadoch slobodné matky riešia svoju situáciu tak, že sa formálne svojich detí dočasne zrieknu. Deti idú do náhradnej rodiny k sestre matky, k jej tete, ujovi, rodičom, iným príbuzným. A za nimi hneď príde aj matka. Takáto náhradná rodina dostane za pestúnsku starostlivosť a na potreby piatich detí okolo 20 tisíc korún mesačne. Niekomu sa to môže zdať aj veľa, ale pritom ide len o cca 25% čiastky, ktorú štát vynakladá na deti v decákoch.

Pokiaľ by mal niekto bližší záujem najviac sústredených informácií o prípade nájde na stránke Aby mal každý vlastný domov. Týmto by sme chceli hlavne osloviť väčší počet ľudí a výsledky ankety by mohli pomôcť predchádzať takýmto tragédiám aspoň v budúcnosti

Prosíme o zodpovedanie troch otázok – v komentároch pod týmto článkom:

 

1. Súhlasíš(te) s tým, aby štátna pomoc pri výchove vlastných detí bola prinajmenej rovnaká, ako keď sa rodič stará o nevlastné dieťa a dosahovala prinajmenej 30% čiastky, ktorú štát vynakladá na dieťa v detskom domove?

2. Prijal-a-i by si(ste) dieťa do náhradnej rodinnej starostlivosti (v prípade vlastnej rodiny, bytu, zamestnania)?

3. Ak odpovedáš(te) na otázku č. 2 pozitívne; Prijal-a-i by si (ste) aj také dieťatko od najútlejšieho veku do štátom financovanej pestúnskej starostlivosti, v čase jeho prijatia aj bez možnosti adopcie, ak by jeho matka vedela, ku komu jej dieťa ide a ak by mohla, v prípade, že si nájde prácu a bývanie, zobrať si svoje dieťa späť?

 

Prosíme, odpovedaj-te stručne a nereaguj-te na iných respondentov.

Diskusia na túto tému, aj priebežné výsledky ankety – prieskumu verejnej mienky u takmer sto, prevažne vysokoškolákov je na stránke Aby mal každý vlastný domov.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Štát, ktorý kradne deti.

(Katarína Knorovská,Bc., 17. 5. 2014 13:30)

ÁNO, súhlasím.

odpovede

(radana, 12. 12. 2008 18:40)

1.áno
2.áno
3.áno

ÁNO

(Jozef, 27. 11. 2008 19:06)

1.ÁNO
2.ÁNO
3.ÁNO

Anketa

(Andrea, 26. 11. 2008 13:00)

1. Ano
2. Ano
3. Ano

3 x áno

(Karol Nagy, karolnagy7@gmail.com, 25. 11. 2008 23:42)

1. Áno
2. Áno
3. Áno